Prognathism Surgery

 • Мэс заслаас эхлээд мэс заслын
  дараах 1:1 буюу ганцаарчилсан
  арчилгаа
 • Анестезиологич эмнэлэг дотор
  байнга байж байх бөгөөд тухайн
  хүнд тохируулан мэдээ алдуулах
  тариаг хийх болно.
 • Сүүлийн үеийн 3D-Томограф
  оношлогоо
 • Мэс заслын дараах нарийн
  нямбай арчилгаа
리비앙성형외과가 특별한 이유는 자연스러움을 추구하기 때문입니다.
 • 비포 에프터 배너이미지
 • 리비앙 이벤트 배너이미지
 • 고객들의 수술후기 배너이미지
 • 원장님 수술 회의 배너이미지
 • SNS 배너이미지
 • 1
 • 2
 • 3
푸터 이미지 지도그림 번호그림